Aktuelt | Sist oppdatert: 06.08.2019, 15:48

Ledighetstallene for juli

AFAG registrerer at antallet helt ledige arkitekter har økt mellom juni og juli, mens antallet delvis ledige arkitekter har hatt en nedgang i samme periode.  Det totale antallet ledige arkitekter i juli var på 124. 

Nedgang i antall delvis ledige arkitekter

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har økt fra 83 i juni til 95 i juli. Delvis ledige arkitekter har sunket fra 40 til 25 i den samme perioden. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 4 ledige landskaparkitekter på markedet i juli ifølge tallene fra NAV.

Tallene for juli 2019 markerer en nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I juli 2019 var det totalt 124 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 135 i juli 2018. 

Vi gjør oppmerksom på om at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.