Aktuelt | Sist oppdatert: 07.03.2023, 10:40

Ledighetstallene for januar

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i januar har økt til 224. Ledighetstallene har også økt blant designere og planleggere.

Økt arbeidsledighet blant arkitekter, designere og planleggere

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 168 i desember til 224 i januar.

Fra desember til januar har antallet helt ledige arkitekter økt til 131, mens delvis ledige har økt til 93. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter økt til 13, mens delvis ledige har økt til fem. 

I september 2021 begynte vi å registrere ledighetstall for planleggere og designere. Det totale antallet ledige arealplanleggere har økt til åtte helt ledige og antallet delvis ledige arealplanleggere holder seg fremdeles under fire. Fra desember til januar steg det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere til 278. For produkt- og klesdesignere har tallet økt til 38. 

Tallene for januar 2023 viser en økning i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2022. I januar 2022 var det totalt 178 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 224 i januar 2023. Denne økningen har vi sett siden august 2022, men stigningen ble kraftigere fra november 2022.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.