Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:14

Ledighetstallene for januar

Arkitektenes fagforbund observerer en nedgang i ledighetstallene fra desember til januar. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i januar var 360. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

AFAG observerer at det totale antallet ledige har sunket fra 385 i desember til 360 i januar.

Antallet helt ledige arkitekter har gått fra 181 i desember til 203 i januar. I samme tidsrom har antallet delvis ledige gått fra 192 til 149. I desember var det 8 helt ledige landskapsarkitekter og under 4 delvis ledige. Ledighetstallene for landskapsarkitekter er nå nærmest på samme nivå som tallene før pandemien.

Tallene for januar 2021 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I januar 2020 var det totalt 138 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 360 i januar 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.