Aktuelt | Sist oppdatert: 08.02.2024, 16:33

Ledighetstallene for januar uteblir

Grunnet teksniske problemer hos NAV mangler statistikk for januar 2024

Grunnet teksniske problemer hos NAV mangler statistikk for januar 2024

AFAG mottar månedlige ledighetstall fra NAV. På grunn av en intern feil i deres IT-systemer kan ikke statistikk for januar 2024 publiseres. Feilen er under utredning.

Mer informasjon her.