Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:24

Ledighetstallene for januar

AFAG registrerer en svak oppgang i ledighetstallene fra januar sammenlignet med desember. Det totale antallet ledige i januar 2019 var 144. 

Svak oppgang i arbeidsledigheten

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har økt fra 140 i desember 2018 til 144 i januar 2019. Ifølge tallene fra NAV finnes det 39 delvis ledige i januar mot 41 i desember. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 10 ledige landskaparkitekter på markedet i januar ifølge tallene fra NAV.

Se hele tabellen her.  

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.