Aktuelt | Sist oppdatert: 07.03.2023, 10:54

Ledighetstallene for februar

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i februar har økt til 260. Ledighetstallene har også økt blant produkt- og klesdesignere.

Økt arbeidsledighet blant arkitekter og produkt- og klesdesignere

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 224 i januar til 260 i februar.

Fra januar til februar har antallet helt ledige arkitekter økt til 147, mens delvis ledige har økt til 113. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter sunket til 10, mens delvis ledige har holdt seg på fem.

Det totale antallet ledige arealplanleggere har redusert til syv helt ledige fra januar til februar. Antallet delvis ledige arealplanleggere holder seg fremdeles under fire. Det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere har holdt seg på 278, med en økning blant delvis ledige og en reduksjon blant helt ledige designere. For produkt- og klesdesignere har tallet økt til 43.

Tallene for februar 2023 viser en økning i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2022. I februar 2022 var det totalt 166 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 260 i februar 2023. Denne økningen har vi sett siden august 2022, men stigningen ble kraftigere fra november 2022.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.