Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:14

Ledighetstallene for februar

Ledighetstallene har gått ned fra januar til februar. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i februar var 350. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 360 i januar til 350 i februar, men antallet delvis ledige arkitekter og helt ledige landskapsarkitekter har økt.

Fra januar til februar har antallet helt ledige arkitekter sunket til 164, mens delvis ledige har økt fra 149 til 172. I januar var det 8 helt ledige landskapsarkitekter, men tallet økte til 14 helt ledige i februar.

Tallene for februar 2021 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I februar 2020 var det totalt 151 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 350 i februar 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.