Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:21

Ledighetstallene for februar

AFAG registrerer en svak oppgang i ledighetstallene mellom januar og februar. Det totale antallet ledige arkitekter i februar 2020 var 151. 

Svak oppgang

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har steget siden desember 2019, med 107 i februar 2020 mot 84 og 102 i desember 2019 og januar 2020. Antall delvis ledige arkitekter har hatt en nedgang fra 55 til 39 i samme periode. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 5 ledige landskaparkitekter på markedet i februar ifølge tallene fra NAV.

Tallene for februar 2020 viser stabile ledighetstall sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I februar 2020 var det totalt 151 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 144 i februar 2019. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.