Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:24

Ledighetstallene for februar

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom januar og februar. Det totale antallet ledige arkitekter var 144 i februar 2019. 

Stabile ledighetstall 

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har holdt seg stabilt på 94 siden januar der tallet var på 95. I februar er det fortsatt 39 delvis ledige arkitekter. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 11 ledige landskaparkitekter på markedet i februar ifølge tallene fra NAV.

Tallene for februar 2019 markerer en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I ferbruar 2019 var det totalt 144 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 113 i februar 2018. 

Se hele tabellen her.  

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.