Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:26

Ledighetstallene for februar

AFAG registrerer en svak nedgang i arbeidsledigheten sammenlignet med tall fra januar. Det totale ledighetstallet for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter i februar er fremdeles lav på 113.

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter i januar har gått ned med 3 sammenlignet med tallene fra januar. Antall ledige på markedet var 113 i februar, sammenlignet med henholdsvis 116 og 118 i januar og desember. Antall delvis ledige arkitekter og interiørarkitekter har gått ned fra 40 til 38, og det er kun 5 ledige landskapsarkitekter på det offisielle markedet.

Tallene for februar 2018 markerer en god nedgang i ledighet sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I februar 2018 er det totalt 113 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot hele 157 i februar 2017. 

Se tabellen i sin helhet her. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.