Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:14

Ledighetstallene for desember

Arkitektenes fagforbund observerer en nedgang i ledighetstallene fra november til desember. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i desember var 385. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

AFAG observerer at det totale antallet ledige har sunket fra 410 i november til 385 i desember. Vi ser positivt på utviklingen tross fortsatt høye ledighetstall blant arkitekter i Norge. 

Antallet helt ledige arkitekter har gått fra 195 i november til 181 i desember. I samme tidsrom har antallet delvis ledige gått fra 202 til 192. I desember var det 6 helt ledige landskapsarkitekter og 6 delvis ledige. Ledighetstallene for landskapsarkitekter er nå nærmest på samme nivå som tallene før pandemien.

Tallene for desember 2020 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I desember 2019 var det totalt 147 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 385 i desember 2020. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.