Aktuelt | Sist oppdatert: 21.12.2023, 12:32

Ledighetstallene for desember

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 471 i november til 514 i desember. Ledighetstallene har økt også blant designere.

Arbeidsledigheten blant arkitekter fortsetter å øke

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 471 i november til 514 i desember. Ledighetstallene har økt også blant designere.

Fra november til desember har antallet helt ledige arkitekter økt fra 240 til 260, delvis ledige har økt fra 212 til 234. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter sunket til 10 og delvis ledige har økt fra 6 til 10.

Det totale antallet ledige arealplanleggere har økt til 16 helt ledige, delvis ledige har sunket til 11.

Det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere har økt til 418.

For produkt- og klesdesignere har tallet økt til 64.

Tallene for desember 2023 viser en økning i ledighetstallene blant arkitekter og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2022. I desember 2022 var det totalt 188 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 541 ledige i desember 2023.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det totale antallet designere høyere i 2023. I desember 2022 var det 241 ledige grafiske og multimediadesignere, mot 418 i desember 2023. Antallet ledige produkt- og klesdesignere har økt fra 35 ledige i 2022 til 64 i 2023.

Antallet ledige arealplanleggere er høyere i år enn samme tidspunkt i fjor.

 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.