Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:22

Ledighetstallene for desember

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom november og desember. Det totale antallet ledige arkitekter i desember var 147. 

Stabile ledighetstall - svak oppgang for delvis ledige

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har holdt seg stabilt siden okotber, med 84 i desember mot 81 og 85 i november og oktober 2019. Antall delvis ledige arkitekter har steget fra 39 til 55i den samme perioden. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 8 ledige landskaparkitekter på markedet i desember ifølge tallene fra NAV.

Tallene for desember 2019 viser stabile ledighetstall sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I desember 2019 var det totalt 147 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 140 i desember 2018. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.