Aktuelt | Sist oppdatert: 06.08.2018, 15:10

Ledighetstallene for desember

AFAG registrerer stabile ledighetstall for desember sammenlignet med forrige måned. Det totale ledighetstallet for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter i desember er fremdeles lav på 118.

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter og interiørarkitekter har økt med kun 5 ledige sammenlignet med tallene fra november. Antall ledige på markedet var 118 i desember, sammenlignet med henholdsvis 108 og 113 i oktober og november. Antall delvis ledige arkitekter og interiørarkitekter har økt fra 32 til 36, mens det fremdeles kun er 6 ledige landskapsarkitekter på det offisielle markedet. 

Tallene for desember 2017 markerer en god nedgang i ledighet sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I desmber 2017 er det totalt 118 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot hele 196 i desember 2016. Tabellen viser tall fra januar 2014, og vi observerer at den rapporterte ledigheten etter dette tidspunktet aldri har vært lavere enn i oktober og november 2017.

Se hele tabellen her. 

Vi gjør oppmerksom på om at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.