Aktuelt | Sist oppdatert: 06.09.2022, 14:49

Ledighetstallene for august

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i august har økt til 119. Ledighetstallene blant designere har også økt, mens antallet ledige planleggere har sunket noe.

Økt arbeidsledighet blant arkitekter og designere

Det totale antallet ledige har sunket økt fra 100 i juli til 119 i august.

Fra juli til august har antallet helt ledige arkitekter økt til 88, mens delvis ledige har økt fra 30 til 31. I samme tidsrom har antallet ledige landskapsarkitekter økt til fire helt ledige, mens antallet delvis ledige har holdt seg under fire siden mai 2021.

I september 2021 begynte vi å registrere ledighetstall for planleggere og designere. Det totale antallet ledige arealplanleggere har redusert til 10 helt ledige og antallet delvis ledige arealplanleggere har holdt seg under fire. Fra juli til august økte det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere fra 180 til 197. For produkt- og klesdesignere har tallet gått ned til 34. Siden vi nylig har begynt å inkludere disse tallene, kan vi ikke kommentere på en mulig trend, men økningen for grafiske og multimediadesignere er en endring fra nedgangen vi har sett i siden september 2021.

Tallene for august 2022 viser en nedgang i ledighetstallene blant arkiteker og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I august 2021 var det totalt 223 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 119 i august 2022.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.