Aktuelt | Sist oppdatert: 05.10.2021, 12:56

Ledighetstallene for juli

Rapporten viser at antall ledige fortsatt går ned. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i august var 230.

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 245 i juli til 230 i august.

Fra juli til august har antallet helt ledige arkitekter sunket til 137, mens delvis ledige har økt fra  71 til 86. I samme tidsrom har helt ledige landskapsarkitekter gått ned til 7. Antallet delvis ledige landskapsarkitekter ligger fremdeles på under 4.

Tallene for august 2021 viser en nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I august 2020 var det totalt 573 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 230 i august 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.