Aktuelt | Publisert: 15.09.2023

Ledighetstallene for august

Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i august har økt til 362. Ledighetstallene blant designere er stabilt.

Økt arbeidsledighet blant arkitekter

Det totale antallet ledige arkitekter har økt fra 338 i juli til 377 i august.

Fra juli til august har antallet helt ledige arkitekter økt til 240, mens delvis ledige har økt til 122. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter sunket til 10 og delvis ledige har økt til fem.

Det totale antallet ledige arealplanleggere har økt til ni helt ledige, mens delvis ledige holder seg på under fire. Det totale antallet ledige grafiske og multimediadesignere har økt til 338. For produkt- og klesdesignere har tallet sunket til 44.

Tallene for august 2023 viser en økning i ledighetstallene blant arkitekter og landskapsarkitekter sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i 2022. I august 2022 var det totalt 119 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 377 ledige i august 2023. Økningen i antall ledige har pågått siden august 2022.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det totale antallet designere høyere i 2023. I august 2022 var det 197 ledige grafiske og multimediadesignere, mot 338 i august 2023. Antallet ledige produkt- og klesdesignere har økt fra 34 ledige i 2022 til 44 i 2023.

Antallet ledige arealplanleggere er lavere i år enn samme tidspunkt i fjor. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.