Aktuelt | Sist oppdatert: 21.04.2021, 14:19

Ledighetstallene for august

Arkitektenes fagforbund observerer en svak nedgang i ledighetstallene fra juli til august. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i august var på 565. 

Svak nedgang i ledighetstallene

Vi observerer at det totale antallet ledige har sunket fra 591 i juli til 565 i august. Vi ser positivt på utviklingen tross fortsatt høye ledighetstall blant arkitekter i Norge. 

Antallet helt ledige arkitekter har gått ned fra 370 i juli til 276 i august. I samme tidsrom har antallet delvis ledige steget fra 206 til 276. I august var det 13 helt ledige landskapsarkitekter og 8 delvis ledige. Ledighetstallene for landskapsarkitekter har sunket jevnt etter utbruddet av koronaviruset, men er fortsatt høyere enn de har vært de siste årene. 

Tallene for august 2020 viser en økning i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I august 2019 var det totalt 130 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 565 i august 2020. 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.