Aktuelt | Sist oppdatert: 09.09.2019, 11:11

Ledighetstallene for august

AFAG registrerer stabile ledighetstall mellom juli og august. Det totale antallet ledige arkitekter i august var på 130. 

Stabil ledighet 

AFAG observerer at antallet helt ledige arkitekter har holdt seg stabilt på 96 i august mot 95 i juli. Antall delvis ledige arkitekter har steget fra 25 til 30 i den samme perioden. AFAG obsererver et stabilt og godt marked for landskapsarkitekter, og det er kun 4 ledige landskaparkitekter på markedet i august ifølge tallene fra NAV.

Tallene for august 2019 markerer en svak nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I august 2019 var det totalt 130 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 138 i august 2018. 

Vi gjør oppmerksom på om at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.