Aktuelt | Sist oppdatert: 07.06.2021, 10:45

Ledighetstallene for april

Ledighetstallene har gått ned fra mars til april. Det totale antallet ledige arkitekter og landskapsarkitekter i april var 317. 

Fortsatt synkende arbeidsledighet 

Det totale antallet ledige har sunket fra 343 i mars til 317 i april, men antallet helt ledige landskapsarkitekter står stille.

Fra mars til april har antallet helt ledige arkitekter redusert til 167, mens delvis ledige har sunket fra 145 til 139. I samme tidsrom har delvis ledige landskapsarkitekter gått ned fra 5 til under 4. Antallet helt ledige landskapsarkitekter ligger fremdeles på 11.

Tallene for april 2021 viser en betydelig nedgang i ledighetstallene sammenlignet med innrapporterte tall fra samme tid i fjor. I april 2020 var det totalt 997 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter, mot 317 i april 2021.

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.