Aktuelt | Sist oppdatert: 11.03.2021, 08:43

Ønsker å kartlegge mangfold

Arkitektenes fagforbund vil gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge mangfold i arkitektbransjen i samarbeid med Oslo Arkitektforening og Arkitektbedriftene. For å dekke mest mulig av bransjen, vil Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, Norske landskapsarkitekters forening og Norske arkitekters landsforbund dele sine medlemslister.

En undersøkelse vil bli gjennomført i håp om å få en oversikt over mangfold og likestilling i arkitektbransjen. Blant annet stiller den spørsmål om egen identitet gjennom kjønnsidentitet og -uttrykk, etnisk bakgrunn og funksjonsnedsettelser. I tillegg spør den om hva respondentene tenker om inkludering og mangfold på arbeidsplassen og studiested, samt erfaringer rundt diskriminering.

Videre vil det bli sendt ut undersøkelser til bedrifter og utdanningssteder. Disse vil se på inndelingen av kjønn og etnisitet av blant annet ansatte, foredragsholdere og litteraturlister.

Ved å kartlegge mangfold, likestilling og inkludering i bransjen vil det bli mulig å fange opp utfordringer og problemstillinger. Dermed kan vi i bransjen jobbe mer strukturert og målrettet for å sørge for at arbeidsplasser og utdanningssteder er inkluderende.

Undersøkelsen vil bli sendt ut i løpet av mars. Alle deltakere sikres full anonymitet og kan være sikre på at regler om personvern blir fulgt. Vi håper at våre medlemmer vil ta seg tid til å svare på denne viktige undersøkelsen. Med flere svar, vil resultatene bli et viktig og godt redskap i videre arbeid rundt likestilling og mangfold.