Aktuelt | Sist oppdatert: 28.05.2021, 11:21

Innkalling til landsmøte i Arkitektenes fagforbund

Det innkalles med dette til landsmøte i Arkitektenes fagforbund fredag 24. september 2021 fra kl. 1000 – 1800 i henhold til vedtektene § 10.

Det innkalles med dette til landsmøte i Arkitektenes fagforbund fredag 24. september 2021 fra kl. 1000 – 1800 i henhold til vedtektene § 10.

Landsmøtet blir avholdt i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Forslag til dagsorden:

 • Forbundsstyrets årsberetning
 • Kontrollkomiteens rapport
 • Regnskap og revisjonsberetning Kontingentforslag
 • Budsjettforslag
 • Forbundsstyrets forslag til handlingsprogram
 • Innkomne forslag med forbundsstyrets innstilling 
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer 
 • Eventuelle forslag til endringer i retningslinjer fastsatt av landsmøtet 
 • Valgkomiteens forslag til forbundsstyre
 • Valgkomiteens forslag til kontrollkomité
 • Forbundsstyrets forslag til valgkomité

Dersom medlemmene har forslag til vedtak innenfor den oppsatte dagsorden, må disse være mottatt av forbundsstyret senest seks uker før landsmøtet. Landsmøtet står fritt til å endre innkomne forslag.

Dersom andre saker enn de som fremgår av forbundsstyrets forslag til dagsorden ønskes behandlet av landsmøtet, må disse være mottatt av forbundsstyret senest seks uker før landsmøtet.

Det legges opp til landsmøte med fysisk deltakelse i henhold til de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Nærmere om innkalling av delegater, program, innkvartering m.m. blir sendt så snart de foreligger.

Last ned møteinnkallingen her.