Aktuelt | Sist oppdatert: 18.03.2020, 18:51

Informasjon til alle medlemmer i Arkitektenes fagforbund

Det er helt uvirkelige tider, og koronapandemien har satt samfunnet og verden i et jerngrep vi aldri tidligere har opplevd.

Konsekvensene oppleves av alle AFAG-medlemmer, studenter, ansatte i offentlig sektor, ansatte i privat sektor, selvstendig næringsdrivende og pensjonister.

På de fleste arbeidssteder har man funnet gode hjemmekontorløsninger eller måter å jobbe på kontoret på som ivaretar myndighetenes helseforordninger og råd. Vi opplever det som at våre medlemmer og tillitsvalgte bidrar konstruktivt til å finne praktiske løsninger under krisen.

På den økonomiske siden er det antakelig de selvstendig næringsdrivende, de ansatte i privat sektor og studentene som er hardest prøvet nå.

Flere kontorer har varslet om permitteringer, andre steder er permitteringer allerede iverksatt. Noen melder om at det foreløpig er lite å gjøre, andre melder om at det foreløpig er nok å gjøre.

Krisepakken som er lagt fram av regjeringen for privat sektor og som omfatter både virksomhetene og de selvstendig næringsdrivende avhjelper situasjonen på kort sikt, men det vil åpenbart bli behov for ytterligere kapitaltilførsel for å hjelpe de ansatte og virksomhetene.

I AFAG har vi hendene fulle med å bistå de mange medlemmer og tillitsvalgte som nå har presserende spørsmål i tilknytning til krisen og situasjonen på egen arbeidsplass.

For at vi skal få håndtert alle saker som kommer inn er det best om alle som har spørsmål i tilknytning til koronapandemien og arbeidsforholdet sender det til jus@afag.no

Vi har også utarbeidet en oversikt til hjelp for medlemmer og tillitsvalgte som ligger på https://www.afag.no/nyheter/rad-til-afag-medlemmer-i-forbindelse-med-koronaviruset

Denne teksten blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt. Fint om alle kan lese denne teksten før de ringer oss eller sender e-post om konkrete spørsmål, slik at vi får gitt mest mulig effektiv hjelp.

Vi oppfordrer tillitsvalgte i stat, kommune og privat sektor samt studenter om å sende e-post til per.christian@afag.no for å gi situasjonsbeskrivelser fra de ulike arbeids- og studiestedene. Denne informasjonen vil gi oss verdifull kunnskap og innsikt i hvordan situasjonen oppleves nå og i tiden som kommer. Dersom dere også har tips og forslag til tiltak som vi kan spille inn til myndighetene for å sikre at hjulene holdes i gang fremover så er det veldig flott.

Vi er godt bemannet i AFAG nå, og vi får svart ut de fleste henvendelser fra dag til dag. Har dere noe dere lurer på, eller noe dere gjerne vil bidra med av innspill, setter vi stor pris på å få høre fra dere!

 

Vennlig hilsen
Per Christian Opsahl

generalsekretær