Aktuelt | Publisert: 15.05.2020

Fortsatt høye ledighetstall 

Ledighetstallene for april viser at antallet helt ledige har gått ned, mens antallet delvis ledige totalt har gått opp. 

I ledighetstallene vi har fått fra NAV for april måned ser vi at antallet helt ledige sivilarkitekter har gått ned med 35 %, med 448 helt ledige i april mot 692 helt ledige i mars. For de delvis permitterte er situasjonen en helt annen, her er det en økning på 200 % fra mars til april ved at det fra mars med 170 delvis permitterte økte med 340 personer til 510 i april. Det er naturligvis positivt at antall helt ledige går ned, men det bekymrer stort med den kraftige økningen i antall helt ledige. Dette er ytterlige bekymringsfullt dersom permitteringsprosenten for de delvis permitterte er høy.

For landskapsarkitektene er antallet permitterte fortsatt lave, og utviklingen for denne gruppen viser tilsvarende utvikling som for sivilarkitektene. 28 var helt ledige i mars og har sunket til 24 i april, dvs. en nedgang på antall helt ledige på 14 %. Det var derimot ingen delvis ledige landskapsarkitekter i mars, og i april var det registrert 15 delvis permitterte.