Aktuelt | Sist oppdatert: 08.03.2022, 13:49

Gratulerer med kvinnedagen!

Arkitektenes fagforbund gratulerer alle kvinner med dagen! 8. mars er viet til å feire kvinners prestasjoner, kjempe for deres rettigheter og fremme likestilling mellom kjønnene.

Takket være det harde arbeidet til feminister internasjonalt og nasjonalt, er Norge på god vei til å oppnå likestilling og sikre kvinners rettigheter i samfunnet. Men vi har fremdeles et stykke igjen å gå.

FN mener at Norge bør jobbe hardere for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Vi ser en forbedring i begynnerlønn blant arkitekter i privat sektor, men et gap begynner å utvikle seg kun etter noen år i arbeidslivet. Noe av gapet henger igjen fra tidligere år der det var forskjeller i begynnerlønn. Likevel bør ikke forskjellene fortsette å utvikle seg som de gjør. En del av arbeidet for å utjevne lønnsforskjellene inkluderer å jobbe med lønnsutviklingen blant kvinner og menn.

FN anbefaler også at Norge skal sikre at familieliv ikke har en negativ effekt på kvinners lønn. Noen kvinnelige ansatte opplever at de henger etter lønnsmessig etter å ha vært i fødsels- og foreldrepermisjon. Ansatte i foreldrepermisjon skal motta lønnsjustering, med noen unntak. Arbeidsgivere har også plikt å informere om nye ledige stillinger, omorganisering og lønnsforhandlinger. Dersom generelle lønnstillegg gis, skal ansatte i foreldrepermisjon også motta dette. Iblant glemmer arbeidsgivere at de også skal gi lønnsjustering til de i foreldrepermisjon. Disse ansatte går da glipp av både lønnsvekst og karrieremuligheter. Siden det i større grad er kvinner som tar ut fødselspermisjon, er det de som ender opp med å henge etter.

Medlemmer har framhevet utfordringen med å kombinere familielivet med arbeidslivet. Tidspress og frister kan føre til lange arbeidsdager, som er vanskelig å forene med ansvaret som mødre har i en familie. Levering og henting i barnehage eller skole kolliderer med arbeid. Tid til kvelder tilbragt med familie er vanskelig å finne. Dette kan hindre kvinner i å gjøre framskritt i karrieren og på arbeidsplassen sin.

Kombinasjonen er ikke bare vanskelig fra dag til dag, men også med tanke på karrieremessig utvikling. Lederposisjoner er ofte ikke familievennlige, som kan påvirke hvorvidt kvinner satser på lederstillinger, da også i prosjekt. For noen kvinner, har dette påvirket når de stiftet familie – de får barn senere enn de ønsker grunnet kulturen på arbeidsplassen eller ønsket om å utvikle karrieren.

Noen kvinner opplever også å bli spurt om familiesituasjon og -planer i intervju. Likestilling- og diskrimineringsloven forbyr arbeidsgivere å innhente informasjon eller spørre om slike opplysninger i en rekrutteringsprosess. Forbudet er kjønnsnøytralt. Graviditet og planer om å få barn skal ikke påvirke hvorvidt man blir tilbudt en stilling eller ikke.

Regelverket rundt likestilling i Norge er da i stor grad på plass, men vi ser at praksis og holdninger henger etter.

Å fjerne lønnsgapet og sikre at familieliv ikke har en negativ effekt på kvinners lønn går hånd i hånd. Kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid og like muligheter for utvikling i arbeidslivet og samfunnet.

AFAG fortsetter sitt arbeid for å oppnå likestilling mellom kjønnene og kjempe for kvinners rettigheter – ikke bare i dag, men hver dag.

 

Kilder

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-kvinnedag

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene

https://www.ldo.no/arkiv/klagesaker/klagesaker-1996---2005/2004/Fodselspermisjon-og-lonnsokning-/

https://www.ldo.no/diskriminert/pa-jobb/gravidforeldrepermisjon/jobbintervju/

https://www.ldo.no/diskriminert/pa-jobb/gravidforeldrepermisjon/omorganinsering-og-permittering/