Aktuelt | Sist oppdatert: 30.04.2020, 15:29

God arkitektur for et bedre samfunn

De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Plattformen slår fast en rekke tiltak og mål som organisasjonene er enige om å jobbe for.

Arkitektorganisasjonene har nå levert et samlet innspill til de politiske partienes programarbeid fram til stortingsvalget i 2021.

Første felles plattform

Arkitektene samarbeider ofte om enkeltsaker, men dette er første gangen arkitektorganisasjonene samler seg om en felles plattform for det fagpolitiske påvirkningsarbeidet. Sammen med arkitekt- og planleggerutdanningen og flere andre aktører har interesse- og fagorganisasjonene på arkitekturfeltet samarbeidet om et felles fagpolitisk grunnlag. Plattformen består av to overordnede hovedmål og fire fokusområder.

Hovedmål: Et formalisert politisk ansvar for de bygde omgivelsene

Samfunnet investerer enorme ressurser i de bygde omgivelsene. Et tydelig og helhetlig politisk ansvar for den samlede fysiske planleggingen gjennom en egen fagkomite på Stortinget, vil samle politiske prioriteringer og sikre en større positiv samfunnseffekt av det som planlegges og bygges. Arkitekturfeltets felles politiske hovedmål er en stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser, og en offentlig utredning om fysisk planlegging.

God arkitektur for et bedre samfunn: Fokusområder

I tillegg til hovedmålet over, har arkitektorganisasjonenes politiske plattform fire fokusområder med underliggende delmål, hvor partiet kan hente godt utredede forslag til konkrete mål og tiltak for bedre bygde omgivelser. Fokusområdene er

 1. Bolig og bomiljø
 2. Offentlige anskaffelser
 3. Fortetting og arealbruk
 4. Gjenbruk og transformasjon

Tiltakspunktene under hvert av disse saksfeltene understreker arkitekturfagenes betydning for å oppnå sentrale samfunns- og bærekraftsmål, for eksempel knyttet til beredskap, folkehelse, klima og god bruk av offentlige ressurser.

Vi trenger gode og fleksible bygninger og byrom. Dette er for tiden aktualisert for eksempel ved at smittehåndteringen både stiller krav til at vi må holde avstand til hverandre, samtidig som vi mennesker alltid vil ha behov for å møtes og samhandle. De bygde omgivelsene er en del av den gode samfunnsplanleggingen.

Basert på plattformen har organisasjonene levert innspill til alle de politiske partienes programarbeid. I året som kommer vil arkitektorganisasjonene bruke plattformen aktivt i sitt politiske arbeid, både i felles tiltak og i prioriterte enkeltsaker.

Organisasjonene sier:

«Organisasjonene i arkitektbransjen har fått frem et godt dokument om hva vi mener er nødvendig arkitekturpolitikk! Arbeidet, utmerket fasilitert og ledet av Doga, har vært konstruktivt og en meget nyttig øvelse som jeg tror alle har hatt glede av. For Arkitektbedriftene vil det danne plattform for et politisk arbeid fremover mot valget neste år og for våre argumenter i flere krevende saker.»

Egil Skavang, adm.dir., Arkitektbedriftene i Norge

«Vi er veldig glad for å ha dette dokumentet felles med de andre arkitektorganisasjonene! Nå kan vi begynne å jobbe målrettet mot en overordnet helhetlig nasjonal arkitekturpolitikk.»

Bent Aaby, forbundsstyreleder, Arkitektenes fagforbund

«På vegne av alle landets arkitekter kan vi med stor begeistring og stolthet endelig offentliggjøre et dokument som hele fagmiljøet stiller seg bak. Det ligger stor grad av vilje, kraft og motivasjon fra organisasjonene i utviklingen av dette dokumentet, som vi mener er tydelig, spisst og avdekker et stort behov for tettere dialog med politikere fremover.

For første gang kan vi stå tydelige, sterke og samlet i disse sakene som er viktige for oss alle. Dette gjør at vi har en politisk påvirkningskraft vi tidligere bare kunne drømme om.  Vi gleder oss til å diskutere dette videre med politikerne.»

Kari Bucher, generalsekretær, Norske arkitekters landsforbund.

«Organisasjonene i arkitektbransjen kan med stolthet vise til et godt tverrfaglig samarbeid for en felles arkitekturpolitisk plattform. Med DOGA som prosesskoordinator har vi utarbeidet et banebrytende arkitekturpolitisk dokument. Det ligger faglig motivasjon og tydelighet i det ferdige dokumentet som tar for seg fanesaker innen bomiljø, offentlige anskaffelser, arealbruk, gjenbruk og transformasjon.

Vi i NIL ser frem til å benytte det slagkraftige innholdet i vår kommunikasjon med politikere og samarbeidspartnere fremover mot Stortingsvalget 2021.»

Monica D. Heck, president, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Fakta

 • Disse står bak plattformen
  • Arkitektbedriftene i Norge
  • Arkitektenes fagforbund
  • Norske arkitekters landsforbund
  • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  • Norske landskapsarkitekters forening
 • I tillegg har arkitekt- og planleggerutdanningen og andre relevante aktører bidratt i plattformarbeidet:
  • NTNU – Fakultet for arkitektur og design
  • NMBU – Fakultet for landskap og samfunn
  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Bergen Arkitekthøgskole
  • Nordnorsk arkitektur- og designsenter
 • Arbeidet har vært ledet av Design og arkitektur Norge, DOGA

 

Kontaktpersoner

Janeche Bull Borander, utviklingssjef, Arkitektbedriftene i Norge
Mob. 950 49 026, janeche@arkitektbedriftene.no

Per Christian Opsahl, generalsekretær, Arkitektenes fagforbund
Mob. 911 98 330, per.christian@afag.no

Camilla Moneta, fagsjef, Norske arkitekters landsforbund
Mob. 995 20 974, cam@arkitektur.no

Monica Døhlie Heck, president, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
Mob. 900 31 230, mdh@iark.no

Pål Dixon Sandberg, Norske landskapsarkitekters forening
Mob. 986 42 646, paal@dronninga.com

Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver, Design og arkitektur Norge
Mob. 915 83 648, iha@doga.no

 

Lenker til organisasjonene:

www.arkitektbedriftene.no

www.arkitektur.no

www.nil.no

www.landskapsarkitektur.no

 

Last ned hele plattformen her.