Aktuelt | Sist oppdatert: 12.06.2019, 14:16

Fra et Bølgeperspektiv

- Arkitekt er egentlig et folkelig yrke. Vi jobber med og for mennesker. Vi anser det som en selvfølge med bransjens sentrale tariffavtale for ordnede forhold, sier tillitsvalgt, vara, HR og partner i Bølgeblikk Arkitekter.

Fra venstre: Tone Overå (vara tillitsvalgt), Jeanette Olsen (HR/kontorleder), Sverre Skarpaas (partner) og Heidi Våge Bogerud (tillitsvalgt). 

Sterkt engasjement

AFAG møtte tillitsvalgt, vara, HR og en av de tre partnerne i Bølgeblikk Arkitekter for en prat på en fredag. Tidligere var navnet Ottar Arkitekter, stiftet i 1982. I mars 2017 flyttet de ned en etasje til gateplan i Rosenborggaten 19. Kontoret har mange prosjekter på Østlandet men også i Sandnes, Stavanger, Bergen, Tønsberg, Kongsberg og nord i landet, grunnet rammeavtaler, spesialisering og konkurranser innen skole, helse og omsorgssektoren. Nå teller de 24 arkitekter og en interiørarkitekt som bidrar aktivt i designprosessen. 

Bølgeblikk Arkitekter har laget fotspor: Omsorgsbygg, skoler, somatiske sykehus og bygg for psykisk helsevern. Det begynte med psykiatrien på Ahus. Viktig for arbeidet med bygningene er fokuset på at mange skal bruke de over lang tid. - Vi snakker mye med pasientene og de som jobber der: som arkitekter lærer vi mye fra de som skal bruke bygningene, noe som for øvrig er noe av det morsomste ved å være arkitekt. Brukerne er ofte i en sårbar posisjon. Vi synes det er svært meningsfullt å få jobbe med noe som betyr så mye for så mange. Engasjementet er hva som kjennetegner oss, istemmer de ansatte i Bølgeblikk Arkitekter.

Bryr seg om mennesker for gode resultater

- Som arkitekter er vi ansvarlige for å følge utviklingen i samfunnet. Klarer vi ikke det, får vi ikke til gode løsninger. Alle har meninger om arkitektur. Når det fungerer tenker man ikke så mye over det. Men er det noe som ikke stemmer, så hører vi om det. Ta for eksempel alderdom og psykiatri. Hvordan kommunen og resten av samfunnet tenker omkring dette har forandret seg stort de siste årene, sier tillitsvalgt Heide Våge Bogerud.

Bølgeblikk Arkitekter har bidratt til reguleringen for Mortensrud sykehjem og ansvar for reguleringen for Oppsal sykehjem, sistnevnte et pilotprosjekt for Oslo kommune. Fokuset er å integrere funksjoner for nærmiljøet, som bibliotek, frivillighetssentral, fritidsklubb og andre aktiviteter i samme bygg, med det formål å normalisere og aktivere. - Når kommunen tenker annerledes omkring det å bli eldre, må arkitektene tenke annerledes omkring bygningsmassen, sier vara tillitsvalgt Tone Overå.

Bransjens sentrale tariffavtale er en selvfølge

Bølgeblikk har vært omfattet av tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og AFAG siden før 2000.

- Vi får andre kontorers hverdag tett på og vet om flere som ikke er omfattet av tariffavtalen.  Derfor setter vi ekstra stor pris på å følge tariffavtalen. Står vi fast ved noe er det ingen tvil om hvor vi skal henvende oss: da tar vi en telefon til AFAG, sier vara tillitsvalgt Tone Overå.

Flere i Bølgeblikk er småbarnsforeldre, deriblant partnerne, som kjenner på det å balansere det å ha barn med arbeidslivet.

- Både Arbeidsmiljøloven og Tariffavtalen er nokså klare på velferd- og omsorgsspermisjoner med og uten lønn og rettigheter i forbindelse med sykdom hos en selv eller nærmeste pårørende. Mer kinkig er dette med amming. Helsemyndighetene sier «ett år» og WHO sier «to år». «Altså, en mann kan ikke gå bort til en dame og spørre ««ammer du?». Tror ikke ledere har lyst til å spørre om det, sies det fra intervjupanelet.

Representantene fra Bølgeblikk mener det er klare forskjeller på den sentrale bransjetariffavtalen og en Personalhåndbok eller annen lokal avtale. Tariffavtalen mellom AFAG og Arkitektbedriftene er den eneste som avtales og justeres etter drøftinger mellom begge parter. En personalhåndbok blir utarbeidet kun fra den ene parten, altså mer et sololøp. Andre fordeler med den sentrale bransjeavtalen er at det blir mer rettferdig blant kontorene, altså mer som en standard, sies det fra gruppen. 

I Bølgeblikk er det flatt hierarki når de jobber i prosjekt. - Her er det ikke noe Sånn skal vi ha det eller Gjør som vi sier. Man er forskjellige personligheter og typer, så her er det flat struktur, forteller partner Sverre Skarpaas. - Vi deler kunnskap, noe som skaper samhold, er de enig i. 

- Det betyr alt å bli møtt med at det er høyt under taket. For å få til gode resultater, må miljøet være preget av åpenhet, raushet, takhøyde og rom for å si ifra og bli ivaretatt ved behov. Eksempler nevnes, som at alle bør bli sett, hørt og møtt med positivitet. De som har små barn blir ivaretatt ut fra situasjonen. Det kan være hjemmekontor og raushet i forhold til amming. Har man engasjement for noe faglig bør det være rom for å kunne bruke litt tid på å drøfte hva man tar opp. Medvirkning, selvbestemmelsesrett, mestre oppgavene og få utvikle seg i oppgaver, det skaper gode resultater og stemning, istemmer representantene fra Bølgeblikk Arkitekter.

- Et bra tillitsforhold mellom HR i administrasjonen og ansatte er avgjørende, sier ansvarlig for HR og administrasjon, kontorleder Jeanette Olsen. - Vi har felles lønnsforhandlinger – gikk bort fra stiger i 2010 – forholder oss nå til statistikk, fra Arkitektbedriften og AFAG. Ikke på topp og ikke på bunn, her må vi selvsagt også vurdere sitasjonen på kontoret. Her er det åpent, vi har snakket omkring dette med lønn og vi forhandler lønn for alle på kontoret. Da ser vi hen til lønnsstatistikk fra AFAG og Arkitektbedriftene, og ikke stiger, avslutter partner Sverre Skarpaas.

 

Tekst og foto: Hege Sandhaug, Forhandlingsrådgiver AFAG