Aktuelt | Sist oppdatert: 25.06.2020, 12:53

Forventet prisvekst på 1,2 prosent

19. Juni offentliggjorde Teknisk beregningsutvalg sin endelige rapport foran årets oppgjør, som på grunn av korona-krisen er utsatt til høsten.

Utvalget anslår en konsumprisvekst (KPI) på 1,2 prosent fra 2019 til 2020. Det er en nedgang i forhold til den foreløpige rapporten fra februar som anslo 1,5 prosent.

Det er i år spesielt stor usikkerhet i prisvekstanslaget. Usikkerheten er blant annet knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, samt de videre konsekvensene av koronakrisen. Koronakrisen kan føre tilmedføre økte priser som følge av via lavere tilbud av mange produkter og tjenester, men det kan også gi medføre lavere priser på grunn av lavere samlet etterspørsel. I tillegg har forbruket av flere tjenester falt bort helt eller delvis i en periode, som også gir usikre anslag.

Norges Bank har til sammenligning estimert KPI til 1,6 prosent i sine seneste anslag. Utvalget vil vurdere om det er behov for å oppdatere anslaget på KPI i august.


Les hele rapporten her.