Aktuelt | Sist oppdatert: 21.09.2022, 07:08

Reiserapport: En reise til Røst

I sin diplomoppgave, ser Amalie Storli på bærekraftig utvikling, lokale byggeskikker og historiske tradisjoner.

Amalies prosjekt ser på hvordan man kan bygge og utvikle bæredyktig i sårbare naturområder og hvordan man kan lære av lokale byg­geskikker og historiske tradisjoner. Oppgaven brakte henne til Røst, den ytterste øyen i Lofoten. Gjennom fotoregistrering, tegninger og film var Amalies formål å oppnå en helhetlig forståelse av Røst som sted og registrere de landskapelige og arkitektoniske kvalitetene som er særegne for øygruppen.

Det flate landskapet gjør at bygde punkter fremstår som monumenter. Disse monumentene tydeliggjøres gjennom opplevelsen av lag i landskapet og gir en viss retningsforståelse og en forståelse av avstander på øyen. Naturen på Røst består for det meste av våtmark og gresskledte fjell.

Tilgangen til materialer på Røst har vært begrenset av naturressursene. Tidligere var tilgangen til materialer mer lokalt forankret enn i dag. Man brukte de ressursene som var tilgjengelige. I hovedsak var de de lokale byggematerialene stein, torv og fløte­tømmer.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 1500 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.