Aktuelt | Sist oppdatert: 16.11.2022, 13:43

Reiserapport: En moderne seter

Diplomprosjektet til Jon Haga Grov er et forslag til en moderne fortolkning av en seter som produserer ost i Norangsdalen i Ørsta kommune.

Diplomprosjektet til Jon Haga Grov er et forslag til en moderne fortolkning av en seter som produserer ost i Norangsdalen i Ørsta kommune.

Seterdrift er en tradisjonell måte å benytte seg av lokale ressur­ser og utmarksområder for å produsere melk og andre meieriproduk­ter. I tillegg representerer seterdrift flere bærekraftige aspekter og en tradisjonslang kulturhistorie. Denne kulturen står i fare for å forsvinne.

Prosjektet fraktet Jon til Norangsdalen. En dal som er kjent for sin vakre natur, men også tidligere seter­drift, hvor det fortsatt finnes deler av gamle setre, i tillegg til ruinene av den oversvømte seteren som i dag ligger under Lygn­støylvatnet. Her kunne Jon studere spor av historiske lag gjennom undersøkelser av eksisterende bebyggel­se, landskap og infrastruktur. Ved å besøke stedet, kunne han finne en aktuell tomteplassering av den nyfortolkede seteren.

Les hele reiserapporten her.


Som studentmedlem i AFAG, kan du søke om reisestipend på inntil 2000 kr i forbindelse med diplomprosjektet ditt. Les mer om reisestipend her.

Her finner du eksempler på tidligere rapporter.