Aktuelt | Sist oppdatert: 16.09.2020, 09:54

Brudd i KS og Oslo kommune

Akademikerne har brutt forhandlingene i KS og Oslo kommune. Oppgjørene går nå til mekling. 

Leder for Akademikerne Kommune, Jan Olav Birkenhagen. Foto: Akademikerne

Akademikerne bryter i kommunesektoren
 

- KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren natt til onsdag.

- Årets oppgjør er spesielt, og vi gikk inn i forhandlingene med moderate økonomiske forventninger. Akademikernes fokus har vært på lektorene, og et oppgjør som bidrar til å beholde kompetanse i kommunene. Vi har vært løsningsorienterte, men vi kan ikke anbefale KS sitt tilbud, sier Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om kollektive, lokale forhandlinger for lektorer. Det økonomiske tilbudet til lektorene var i tillegg svært svakt.

- Videregående skole har rekrutteringsutfordringer, med store forskjeller mellom de ulike fylkene. Med kollektive, lokale forhandlinger kan skolene i langt større grad kunne bruke lønn for å rekruttere og beholde lektorer, og sikre høy kvalitet i skolen, sier Birkenhagen.

Det er også brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om deres særavtale. Avtalen regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1.

 

Forhandlingsleder for Akademikerne Oslo kommune, Erik Graff. Foto: Akademikerne

 

Bryter også forhandlingene i Oslo
 

- Vi strakk oss langt for å finne en løsning – uten å lykkes, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Akademikerne har brutt forhandlingene i Oslo kommune tirsdag kveld. Akademikernes hovedkrav i forhandlingene er en endring av selve lønnssystemet – til lokale, kollektive forhandlinger. Oppgjøret går nå til mekling, med frist 14. oktober klokken 24.   

- Vi har strukket oss langt for å finne en løsning, uten å lykkes. Vi er skuffet over at Oslo kommune overhodet ikke kommer oss i møte. Nå trenger vi hjelp av meklingsmannen i den videre prosessen, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Oslo kommune er det eneste området der Akademikernes medlemmer har sentrale forhandlinger, et lite fleksibelt system der kommunens ledere står uten mulighet til å forhandle lønnen på den enkelte arbeidsplass.

- Dette handlet ikke om penger, men om et større mål. Oslo kommune har stort gjennomtrekk av ansatte og bruker milliarder på konsulenter istedenfor å satse på sine egne ansatte. Vi mener at dagens gammeldagse system svekker virksomhetenes muligheter til å beholde viktig kompetanse, sier Graff. 

I tillegg til kravet om systemendring gikk Akademikerne inn i oppgjøret med et eget lektorkrav: Oslo krever som eneste kommune i landet at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat for å få forhandle om arbeidstid. Dette mener Akademikerne er udemokratisk.