Aktuelt | Sist oppdatert: 16.11.2018, 12:05

Arkitektstudentens tidsbruk

Arkitektstudenten bruker 17 timer mer enn gjennomsnittsstudenten på studier hver uke. I slutten av oktober inviterte vi studenter og ansatte til å diskutere arkitektstudentens tidsbruk.

Fra paneldebatten på Kulturhuset i Oslo 29. oktober. F.v. Alexander Tunby Rosseland (student, AHO), Banin Syed (student, AHO), Christine Grape (Grape architects), Esbjörn Kjell (DARK arkitekter), Ellen Hellsten (Ghilardi+Hellsten arkitekter), Julie Sjøwall Oftedal (A-lab) og Hans Bjørn Holther (hb holther) Foto: Bjørnar Andersen 

Trivsel på studiet

Studentene på Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) trives veldig godt på studiet sitt. Dette fremkommer fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018. Samtidig kan de samme studentene rapportere om at de tar mer narkotika enn studenter ellers i landet, de drikker mer alkohol, de opplever høyere grad av både psykiske plager og somatiske symptomer, og de er mer ensomme enn studenter ellers i landet. Studentene sier at de trives, men rapporterer signaler om noe annet. Tidligere i år ble tall fra en annen undersøkelse publisert (Studiebarometeret, NOKUT) som kunne vise at arkitektstudenter topper listen over tidsbruk på studiet med 52 timer i uken. Det er 17 timer mer enn gjennomsnittsstudenten. Gjør den høye tidsbruken skade på arkitektstudentene våre?

Tidsbruk er ikke et valg

I slutten av oktober tok nærmere hundre mennesker turen til Kulturhuset i Oslo for å høre studenter og ansatte arkitekter diskutere arkitektstudentens tidsbruk. Det ble tegnet et bilde av en arkitektstudent som gjerne bruker mye tid på dette faget han eller hun brenner for, men også at de opplever at høy tidsbruk forventes av skolen. Å bruke mye tid på studiene oppleves ikke som et reelt valg, og studentene har sett seg leie på en kultur der de føler seg presset til å jobbe mer enn hva som forventes av andre studenter.   

Arbeidstid skal ikke overstige 40 timer

Panelet besto av to studenter fra AHO og syv daglige ledere og ansatte fra privat sektor i Oslo, hvor flere ved tidligere anledninger har undervist ved AHO. De erfarne arkitektene i panelet var delte i sine meninger om studentenes 52-timersuke. Noen mente at man skal ta tallene fra SHoT-undersøkelsen på alvor, og undersøke muligheten for at tidsbruk kan føre til den økte forekomsten av psykiske plager blant studenter på AHO. Andre mente derimot at en 52-timers uke burde anses som helt normalt og bra, og viste til utenlandske eksempler og en norsk kultur som stigmatiserer arbeidstakere som ønsker å jobbe mye. Uenigheter eller ei, faktum forblir at ansatte arkitekter har en arbeidsmiljølov som regulerer arbeidstid. Hovedregelen i dag er at den alminnelige arbeidstiden ikke skal overstige 40 timer i løpet av sju dager, og i tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og AFAG er den alminnelige arbeidstiden 37,5 timer, som er det vanlige i arkitekturbransjen. Mange ansatte arkitekter velger å jobbe utover disse timene, men de har valget om å lene seg på rettighetene sine. I tillegg til dette får betalt for ekstrainnsatsen i form av avspasering og/eller lønn.  

Dette valget har ikke arkitektstudentene, og presset om å jobbe mye opprettholdes muligens av at det ikke finnes veiledende tall og informasjon om hvor mye tid som er naturlig å bruke på de ulike fasene i et prosjekt. I forlengelse av dette etterlyste studentene i panelet og blant publikum mer undervisning i studiemestring og studieteknikk. Studentene ytrer at de ønsker mer informasjon om hvordan de kan ta avgjørelser, hjelp til bedre oppgaveforståelse og støtte til hvordan de best kan strukturere studiehverdagen utover de obligatoriske timene.

Studentene ved AHO kommer sannsynligvis til å fortsette å si at de trives på studiet, men vi skal ta signalene som tyder på noe annet, på alvor. Det er vanskelig å vite om disse signalene kan spores utelukkende tilbake til arkitektstudentens høye tidsbruk, men det er et sted å starte.

 

SHoT-undersøkelsen finner du her.