Aktuelt | Sist oppdatert: 13.06.2022, 09:02

Hvordan bruker du din hybride arbeidshverdag?

Onsdag 8. juni sender Arkitektenes fagforbund ut en undersøkelse til sine yrkesaktive medlemmer for å kartlegge arbeidsplasser og arbeidsmønstre.

I samarbeid med Company Pulse, gjennomfører vi en serie på tre undersøkelser. Den første ble sendt ut i mai, den andre i oktober og den siste sendes ut 8. juni. Formålet med undersøkelsene er å involvere medlemmer og tillitsvalgte i å studere effekter av arbeidsmønstre og forskjellige typer arbeidsplasser (landskap, cellekontor, hjemmekontor, arbeidet på toget m.m.).

Ved å svare på denne undersøkelsen, vil du bli mer bevisst ditt eget arbeidsmønster, enten du jobber på kontor, hjemmekontor, andre steder eller veksler mellom ulike typer arbeidsplasser.

For at undersøkelsen skal være så pålitelig som mulig, trenger vi deres hjelp. Vi setter stor pris på at dere setter av noen minutter til å gjennomføre undersøkelsen.