Aktuelt | Sist oppdatert: 06.05.2021, 09:41

Medlemsundersøkelse om arbeidsplasser for arkitekter

I samarbeid med Company Pulse, vil Arkitektenes fagforbund gjennomføre tre undersøkelser for å kartlegge arbeidsmønstre og arbeidsplasser.

Stadig flere kontorprosjekter sikter på å innføre åpne og aktivitetsbaserte kontorlandskap med delte plasser. Nå er vi inne i en tid hvor vi er særlig interessert i å se hvordan hjemmekontor påvirker arkitektenes arbeidshverdag.

Kunnskap om arbeidet som utføres og hvem som jobber der og hva som skaper gode og produktive arbeidsdager, er ofte mangelfull.

Arkitektenes fagforbund har derfor inngått avtale med Company Pulse for å innhente faktakunnskap fra medlemmene om arbeidsmønster og arbeidsplasser. Resultatene vil gi oss et faktabasert underlag for å kunne påvirke arbeidsplassutforming og ha god kunnskap om hjemmekontor.

Det vil gjennomføres flere undersøkelser. Den første ble sendt ut 5. mai, deretter sendes en ny ut i høst og til slutt en på vårparten 2022. Med tre målinger får vi sett hvordan pandemien påvirker arbeidsplassene med strenge restriksjoner som nå, deretter med gradvis gjenåpning og så til slutt med full gjenåpning.

Vi håper at våre medlemmer vil ta seg tid til å besvare alle undersøkelsene. Med flere svar, vil vi få et sikrere og bedre grunnlag for videre arbeid.