Aktuelt | Sist oppdatert: 22.03.2024, 14:58

Alternativ ledighetsstatistikk for januar

For å kunne gi informasjon om yrkesbakgrunnen til arbeidsledige for perioden har NAV publisert en alternativ oversikt.

NAV har hatt feil i sine IT-systemer for registrering av nye arbeidssøkere i perioden 19.12.2023 til 11.01.2024. Dette har medført at nye arbeidssøkere ble registrert med ukjent yrke, som påvirker statistikken slik at andel arbeidssøkere med ukjent yrkesbakgrunn blir for høy mens andre yrkesgrupper feilaktig reduseres.

For å kunne gi ut noe informasjon om yrkesbakgrunn for perioden, har NAV korrigert tallene for nye helt ledige arbeidssøkere med ukjent yrkesbakgrunn i tidsperioden 19. desember-29. januar, opp mot yrkesbakgrunnen rapportert inn av eventuell tidligere arbeidsgiver i Arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret.

Som følge av denne korreksjonen vil disse tallene ha noe redusert sammenlignbarhet med tidligere publiserte tall om yrkesbakgrunn. Da dette er en manuell korrigering, blir annen statistikk fordelt på yrkesbakgrunn ikke korrigert for perioden i publisert statistikk