Aktuelt | Sist oppdatert: 20.01.2022, 11:07

Velkommen til Akademikernes inntektspolitiske konferanse!

Akademikerne inviterer til deres årlige inntekstpolitiske konferanse, 10. februar.

Hvert år arrangerer Akademikerne sin inntektspolitiske konferanse. Målet med konferansen er å sette sentrale temaer for tariffoppgjøret og aktuelle arbeidslivstemaer på dagsorden. Årlig deltar rundt 300 påmeldte fra Akademikernes medlemsforeninger og samarbeidsforeninger, arbeidslivets hovedorganisasjoner, myndigheter og andre interesserte på konferansen.

På årets konferanse vier vi frontfaget stor plass. Oppslutningen om modellen er fortsatt sterk – men den vekker i økende grad debatt og frustrasjon i offentlig sektor. 

På konferansen vil vi også få høre mer om den varslede tillitsreformen i offentlig sektor, der regjeringen har som mål å finne nye løsninger som innebærer mer tillit og involvering av de ansatte. I tillegg skal vi snakke om fremtidens arbeidsliv, med utgangspunkt i Fougnerutvalgets arbeid om hvordan vi best bør organisere arbeidslivet fremover.

Les mer om konferansen og påmelding på Akademikerne sine nettsider.

Vis din interesse i arrangementet på Facebook.