Aktuelt | Sist oppdatert: 07.09.2021, 09:06

Utvidet innleveringsfrist for AFAGPRISEN 2021

Innleveringsfristen for AFAGPRISEN har blitt utvidet til 1. november.

For å gi flere muligheten til å delta i AFAGPRISEN 2021 har innleveringsfristen blitt utsatt til 1. november. I tillegg har vi åpnet konkurransen for alle som er eller har vært student i 2021 – ikke bare AFAG-medlemmer. Vi håper at så mange som mulig vil benytte seg av denne muligheten og sende inn et bidrag til årets konkurranse.

For å delta i konkurransen skal du sende inn et arbeid som svarer på et tema gitt av studentutvalget i Arkitektenes fagforbund.

Årets tema for AFAGPRISEN er fellesskap. Vi ønsker å fokusere på hvordan fellesskap oppleves og kan forstås av arkitektur- og designfagene.

Vi har alle et behov for å være en del av et fellesskap, men får tilfredsstilt behovet på ulike måter. I dagens digitale verden og muligheter for reise, kan vi være del av et fellesskap på tvers av landegrenser og hav, samtidig som vi kan opprette fellesskap i våre nærmeste omgivelser.

Hvordan kan kunst, arkitektur og design se på fellesskap? Kan vi bruke noen av fagkunnskapene våre til å bygge og styrke fellesskap? Hvordan ser et fellesskap ut?

Bidragene sendes til kristina@afag.no.

Innleveringskriterier

  • Ideen kan være fri i form av maleri, skulptur, bygning, collage, foto, 3Dmodell, tegning osv. Bidraget skal leveres på maks to A3plansjer som inneholder illustrasjoner og en eventuell beskrivende tekst på maks 400 ord. Format skal være pdf.
  • Din egen tolkning av fellesskap skal legges til grunn for bidraget ditt
  • Bidraget skal være produsert til konkurransen (ikke tidligere fullført skoleoppgave)
  • Man kan søke alene eller i en gruppe på maks tre personer
  • Søker skal være eller ha vært student i 2021

Etter endt innleveringsfrist vil konkurransejuryen møtes for å vurdere bidragene og kåre tre vinnere. 1. plass vil motta en premie på 15 000 kr, 2. plass vil motta 10 000 kr og 3. plass vil motta 5 000 kr.

Vinnerne vil bli kåret på et eget arrangement. Vi håper på en fysisk utstilling og kåring.