Aktuelt | Sist oppdatert: 14.03.2019, 15:11

AFAG og Akademikerne vokser mest!

Av de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden er det Akademikerne som vokste mest, og økningen er på 2,7 %. For AFAG er økningen på 3,3 %. 

5 495 nye medlemmer bidro til at Akademikerne nå er oppe i 208 597 medlemmer, og er med det bare snaut 15 000 medlemmer færre enn YS. Flere foreninger i Akademikerne hadde en svært god vekst i fjor. Norsk Lektorlag økte med hele 12 % og la med det 744 nye medlemmer til totalen. Tekna økte med 2869 nye medlemmer i fjor og sto for den største veksten i antall medlemmer.

Arkitektenes fagforbund - AFAG er vi også godt fornøyd med utviklingen. AFAG økte fra 4484 til 4634 og de 150 nye medlemmene representerer en økning for oss på 3,3 % og vi ligger dermed noe over snittet i Akademikerne. Generalsekretær Per Christian Opsahl i Arkitektenes fagforbund er tilfreds med økningen og understreker at foreningen har et potensial til vekst, særlig i privat sektor, som vi nå vil prioritere sterkt.