Aktuelt | Publisert: 19.06.2023

Arkitektenes fagforbund bytter leverandør av banktjenester

AFAG bytter ut Danske Bank med Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer fra 1. januar 2024.

Fra venstre Einar Espolin Johnson (Akademikerne Pluss), Per Christian Opsahl (AFAG) og Christian Dahl (Handelsbanken).

Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund (KOL) bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til foreningene tilknyttet Akademikerne Pluss. 

Vi skal gjøre bankbyttet så enkelt som mulig, men medlemmer vil ikke bli flyttet automatisk. Medlemmer vil få mer informasjon om hvordan bytte bank nærmere selve byttet.


Handelsbanken inn
Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud mht. pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i nevnte foreninger. Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen. 

Hva skjer nå?
Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft.

Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg.