Aktuelt | Sist oppdatert: 26.02.2024, 15:46

Tiltak for arbeidsledige og nyutdannede uten jobb

Som en følge av den vanskelige situasjonen i arkitektbransjen har AFAG besluttet å redusere kontingenten for nyutdannede og øke kursstøtte for alle arbeidssøkende.

Redusert kontingent gjelder i første rekke dem som ble ferdig med sin master i 2023 og senere, men også dem som har fullført studiet tidligere er omfattet dersom de ikke har fått arbeid eller har fått arbeid der inntekten er lavere enn 3G, dvs. der årsinntekten din er lavere enn kr. 355 860.

Den nye kontingenten for nyutdannede er kr. 500 og ordningen gjelder foreløpig for 2024. For dem som får redusert kontingent gjelder ordningen fram til man kommer i arbeid.

AFAG innfører også økt kursstøtte for alle arbeidssøkende og nyutdannede uten jobb. I 2024 kan man søke om inntil kr. 2500 for kursdeltagelse. 

Les mer om redusert kontingent og økt kursstøtte her