Aktuelt | Publisert: 29.05.2024

Slik markeres streiken

Akademikerne gikk ut i streik fra og med fredag 24. mai, sammen med Unio.

Akademikerne streiker fordi staten ønsker å tvinge tilbake bort et lønns- og forhandlingssystem som Akademikerne avtalte med staten allerede i 2016 – et system vi har hatt i 8 år og som har fungert veldig bra.

 

 • Det er statens ansvar at vi er i streik. Staten forsøkte å tvinge Akademikerne til et lønnssystem som gir dårligere uttelling for våre medlemmer
   
 • Staten utfører viktige sammfunnsoppdrag og forvalter viktige velferdstjenester. Det er avgjørende at staten evner å beholde og rekruttere kompetansearbeidskraft.
   
 • Høyere utdannet arbeidskraft er lavtlønnet i staten, sammenlignet med tilsvarende stillinger og utdanningsgrupper i privat sektor. Staten er med andre ord ikke konkurransedyktig som arbeidsgiver
   
 • Staten har ikke en lavtlønnsutfordring. De laveste lønnede arbeidstakerne i staten er høyt avlønnet sammenlignet med tilsvarende grupper i privat sektor.
   
 • Staten sliter med å beholde og rekruttere høyere utdannet, og derfor må staten benytte lønn som virkemiddel.
   
 • Lønnsutviklingen må skje lokalt ved kollektive forhandlinger mellom tillitsvalgte og lokal arbeidsgiver. De lokale partene vet best hvilke utfordringer og behov virksomheten har.
   
 • En felles avtalemodell i staten er en politisk bestilling, og som innebærer at politikerne forsøker å overstyre partenes frie forhandlinger.
   
 • Likelønn er Akademikerne opptatt av, og lik lønn for likt arbeid løses best ved at de lokale parter forhandler om lønnsutviklingen. De lokale parter har kjennskap til lønnen til de enkelte arbeidstakerne, og vet hvor skoen trykker.
   
 • Våre lokale tillitsvalgte bidrar til å sikre alle ansatte en rimelig lønnsutvikling ved lokale generelle tillegg, lokale gruppejusteringer og individuelle tillegg. De lokale tillitsvalgte tar sammen med arbeidsgiver er helhetlig ansvar.
   
 • Sentral fordeling av hele eller deler av lønnsutviklingen – slik staten ønsker – medfører en svært lite målrettet bruk av lønnsmidlene, og den vil ikke treffe de behovene og utfordringene som den enkelte av statens over 200 ulike virksomheter har

 

Arrangementer for streikende i staten

Slik kan du støtte opp om streiken. Delta på et av de mange streikearrangementene nær deg. Merk at ikke alle lokale arrangementer står på denne listen

Tirsdag 28. mai
 • 08:00 - 16:00 Streikekafé på Brød og Sirkus. Stikk gjerne innom for litt mat og drikke og en hyggelig prat.
 • 15:00 Unio inviterer til streikevorspiel på Rockefeller i Oslo
 • 18:00 Stormarkering på Eidsvolls plass i Oslo
   
Onsdag 29. mai
 • 08:00 - 16:00 Streikekafé på Brød og Sirkus, Oslo.
 • 13:00 - Appeller på Eidsvolls plass, foran Stortinget. Appellene holdes av:
  • President i Tekna Elisabet Haugsbø
  • Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg 
  • Leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli
    
Torsdag 30. mai
Fredag 31. mai
 • 08:00 - 16:00 Streikekafé på Brød og Sirkus, Oslo
 • 13:00 - Apeller på Eidsvolls plass, foran Stortinget


   

AFAGs medlemmer i statlig sektor

 • De medlemmer i Arkitektenes fagforbund som står på plassfratredelsen/navnelisten, og som nå blir tatt ut i første fase av streiken, har fått direkte beskjed om dette. Så har du ikke fått noen melding, så skal du ikke streike fra og med 24. eller 27. mai.
 • Akademikerne kan på hvilket som helst tidspunkt frem mot meklingsfristen og/eller etter eventuell iverksatt streik vurdere å øke omfanget – ved å levere en ny plassfratredelse med konkrete virksomheter og medlemmer.
 • De medlemmer som omfattes av en eventuell opptrapping, vil bli varslet fire dager før de eventuelt skal gå i streik.

 I tariffordboken finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til tariffoppgjør, mekling, og streik.