Aktuelt | Publisert: 03.06.2024

Lønnsstatistikk med anbefalt begynnerlønn og anbefalt lønn for studenter

Nå er den endelige lønnsstatistikken for 2023 tilgjengelig på våre lukkede medlemssider.

Tidligere i år gjennomførte vi vår årlige medlemsundersøkelse på lønn. I april publiserte vi en foreløpig versjon av statistikken. AFAG sin lønnsanbefaling i privat sektor var på dette tidspunktet ikke klar. Det er den imidlertid nå, og oppdatert versjon av lønnsstatistikken som inkluderer anbefalt begynnerlønn og timesatser for studenter er derfor gjort tilgjengelig på våre lukkede medlemssider.