Aktuelt | Publisert: 04.06.2024

Ledighetstallene for mai

Arbeidsledigheten blant arkitekter har gått ned fra 579 ledige i april til totalt 555 ledige i mai. I det samme tidsrommet har ledigheten blant designere også gått ned.

Arbeidsledigheten blant arkitekter har gått ned siden april

Fra april til mai har antallet helt ledige arkitekter sunket fra 310 til 304, delvis ledige har gått fra 238 til 223. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter holdt seg på 16, og delvis ledige har sunket fra 15 til 12. Det totale antallet ledige arealplanlegger har økt fra 29 til 30 og blant designere har totalt antall ledige gått fra 483 til 468.

 

Siden mai 2023 har ledigheten blant arkitekter økt med over 60 %

Sammenlignet med samme tid i fjor har ledigheten blant arkitekter og landskapsarkitekter økt fra 345 til totalt 555 ledige i mai i år. Det er en økning på 62 %.

Blant designere har ledigheten økt fra 336 i mai 2023 til 468 i mai 2024, som er en økning på 72 %. Her er tall på grafiske og multimediadesignere slått sammen med tall på produkt- og klesdesignere.

 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall.