Aktuelt | Publisert: 28.06.2024

Ledighetstallene for juni

Arbeidsledigheten blant arkitekter fortsetter å synke. Antall ledige arkitekter har gått ned fra 555 ledige i mai til totalt 536 ledige i juni. I samme periode har ledigheten blant designere økt.

Fra mai til juni har antallet helt ledige arkitekter sunket fra 304 til 299, delvis ledige har gått fra 223 til 208. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter økt fra 16 til 17, og delvis ledige har holdt seg på 12. Det totale antallet ledige arealplanlegger har sunket fra 30 til 25 og blant designere har totalt antall ledige økt fra 468 til 471.

 

Vi gjør oppmerksom på at AFAG månedlig mottar ledighetstallene fra NAV. Fra september 2014 gjorde NAV policyendringer slik at de nå ikke lenger skiller mellom ledighetstallene for arkitekter og interiørarkitekter. I tillegg blir også beholdninger med mindre enn 4 erstattet med * i tabellen. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tidligere tabell med de nye tallene. Dette er grunnen til at vi har laget en ny tabell, men de tidligere tallene vil fortsatt være tilgjengelig på våre nettsider. Nyutdannede er ikke inkludert i NAVs ledighetstall