Aktuelt | Publisert: 08.05.2024

Ledighetsbarometeret våren 2024

Høsten 2023 gjennomførte vi vår første medlemsundersøkelse om ledighet. For å følge utviklingen i arbeidsmarkedet blant arkitekter og designere har vi i vår gjennomført et nytt ledighetsbarometer.

Ledighetsbarometeret våren 2024 ble sendt ut til alle medlemmer tirsdag 12. mars. Frist for å svare på undersøkelsen var fredag 26. april. 1611 personer har svart, hvorav rundt 70 % av disse var arkitekt og 20 % landskapsarkitekt og planleggere mens øvrige respondenter er fordelt over andre yrkesgrupper innen arkitektur og design.

På innspill fra medlemmer har vi justert undersøkelsen på noen områder siden sist.  Vi kommer til å publisere rapport over funn fra Ledighetsbarometeret 2024 når den er klar, her er imidlertid noen hovedfunn:

  • I undersøkelsen svarer totalt 8.1 % at de er arbeidsledig
  • Arbeidsledigheten er høyest blant de unge, av de under 30 år oppgir 18.9 % at de er arbeidsledig
  • 30 % av arbeidssøkende oppgir å ha vært arbeidssøkende i mer enn 12 måneder
  • Arbeidsledige arkitekter har økt fra 7.4 % i 2023 til 8.7 % i 2024
  • Prosentandelen permitterte har økt noe, fra 4.2 % i 2023 til 4.6 % i 2024
  • Blant arkitekter oppgir 5.7 % at de er permittert, 33.3 % av disse har vært permittert tidligere
  • 32.5 % av respondentene i arbeid oppgir at de opplever lav arbeidsmengde