Aktuelt | Publisert: 05.07.2024

Behold Byarkitekten i Bergen

Norges arkitektstand står samlet og ber Bergen Byråd om å beholde Byarkitekten.

En samlet arkitektstand i Norge, representert ved Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Norske
interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening
(NLA), Arkitektenes fagforbund (AFAG) og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ber om at Byrådet
beholder Byarkitekten i Bergen.

Bergens opprettelse av Byarkitekten er et nasjonalt forbilde og noe å være stolt av. Mange kommuner har opprettet sine byarkitekter basert på erfaringene fra Bergen. Byarkitekten har dessuten vært en nøkkelrolle i å forankre det økende engasjementet hos arkitekter, utviklere og i befolkningen for øvrig.

Vi mener at tidspunktet er riktig for økt satsning på arkitektur heller enn nedleggelse av etaten. Vi behøver en tydelig politisk satsing på arkitektur som viktig faktor i samfunnsbyggingen. Byarkitekten bør gis et tydelig mandat til å løfte dette fokuset.

Les brevet til Bergen Byråd her.