Regionale tariffkurs for statlige tillitsvalgte 2022

31. august 2022 // 09:00

Akademikerne stat inviterer tillitsvalgte til regionale tariffkurs rundt om i landet.

I etterkant av tariffoppgjøret 2022, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tariff-forhandlinger. 

Det vil også gis en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem. Vi vil gjennomgå i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg belyse hvilket handlingsrom dere har lokalt.

Kurset legger opp til en praktisk tilnærming.

Tariffkursene finner sted i tidsperioden 31. mai - 31. august.

For oversikt over kursene, program og påmelding, besøk Akademikerne sine nettsider.