Arbeidstaker | Sist oppdatert: 25.03.2019, 12:04

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune 2019

Oslo kommune er et eget tariffområde som ikke omfattes av Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen mellom Akademikerne og Kommunenes Sentralforbund (KS), slik resten av landets kommuner er. Følgelig er det andre spilleregler å forholde seg til for ansatte i Oslo kommune når det gjelder den enkeltes lønnsøkning.

Nye og erfarne tillitsvalgte oppfordres til å friske opp kjennskapen til overenskomster og avtaler som gjelder for Akademikerne og Oslo kommune:

  • Gjør deg kjent med avtalene, blant annet Hovedavtalen, kalt Dokument 24 og Fellesbestemmelsene, kalt Dokument 25. Særbestemmelser med AFAG er omtalt på side 94
  • I 2019 kalles lønnsoppgjøret et "mellomoppgjør". Det betyr at det sentralt kun forhandles om kroner (og ikke pensjon eller andre ansattgoder)

AFAG vil i løpet av april sende deg en håndbok for tillitsvalgte i Oslo kommune.  Innholdet er mye basert på praktiske erfaringer og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte. Dere er velkommen med tilbakemeldinger da håndboken er et levende dokument som kan justeres underveis.

Ny eller erfaren tillitsvalgt: Velkommen til å ta kontakt med AFAGs sekretariat for spørsmål eller om du ønsker å drøfte en problemstilling knyttet til lokale lønnsforhandlinger. Du når oss på e-post post@afag.no eller telefon 23 33 24 80.