Arbeidstaker | Sist oppdatert: 25.03.2019, 12:06

Lønnsoppgjøret i KS 2019

Foto: Leidulf Mydland

Norsk økonomi har vært i god vekst siden høsten 2016, og arbeidsmarkedet har bedret seg. Vi forventer en reallønnsvekst i 2019 for våre medlemmer som er ansatte i kommunal sektor. Tillitsvalgte kan nå starte forberedelsene med å skaffe seg en oversikt over AFAG-medlemmene ansatt i kommunen eller kun den aktuelle avdelingen.
 

Sjekkliste

  • Hvem er de, de som du vil representere som tillitsvalgt i de lokale, årlige  lønnsforhandlingene?  Navn, eksamensår, stillingstittel, stillingskompleksitet og leveringer?
  • Be medlemmene om å fylle ut AFAGs kravskjema, som sendes til deg som tillitsvalgt
  • Gjør deg kjent med fristene arbeidsgiver publiserer
  • AFAG oppfordrer deg som tillitsvalgt til å delta i det lønnspolitiske drøftingsmøtet som arbeidsgiver skal kalle inn til i god tid innen lønnsforhandlingene. Møtet setter tonen for årets lokale oppgjør - og husk at du kan være med å påvirke ved å engasjere deg gjennom å spille inn synspunkter.
  • Gjør deg kjent med Hovedtariffavtalen (HTA) og Hovedavtalen (HA) mellom Akademikerne og KS
  • I 2019 kalles lønnsoppgjøret et "mellomoppgjør". Det betyr at det sentralt kun forhandles om kroner (og ikke pensjon eller andre ansattgoder)
  • På Akademikerne sine nettsider finner du generell informasjon om årets lønnoppgjør

AFAG vil i løpet av april sende deg en håndbok for tillitsvalgte i kommunal sektor. Innholdet er mye basert på praktiske erfaringer og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte. Dere er velkommen med tilbakemeldinger da håndboken er et levende dokument som kan justeres underveis.

Ny eller erfaren tillitsvalgt: Velkommen til å ta kontakt med AFAGs sekretariat for spørsmål eller om du ønsker å drøfte en problemstilling knyttet til lokale lønnsforhandlinger. Du når oss på e-post post@afag.no eller telefon 23 33 24 80.