topcurve
teeser12
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Foto: Halvard Amble

Studentmedlemskap

Bank- og forsikringsavtaler
Sammen med andre medlemsorganisasjoner i Akademikerne har AFAG inngått en avtale på bank- og forsikring med Danske Bank og Storebrand.

Gratis forsikringer inkludert i studentmedlemskapet
Du kan velge mellom 4 forskjellige kategorier studentmedlemskap:

1. Studentmedlemskap inkludert gratis reiseforsikring
    - kr 300,- pr år
Forsikringsbevis og vilkår for reiseforsikringen finner du her.

2. Studentmedlemskap inkludert gratis ulykkesforsikring
    - kr 300,- pr år
Forsikringsbevis og vilkår for ulykkesforsikringen finner du her.

3. Studentmedlemskap inkludert reise- og ulykkesforsikring (to forsikringer)
    - kr 450,- pr år

4. Studentmedlemskap inkludert tre forsikringer
    - kr 680,- pr år   
    Reiseforsikring

    Ulykkesforsikring
    Innboforsikring
Forsikringsbevis og vilkår for innboforsikringen finner du her.
Info om innboforsikringen

 

Info om studentforsikringene
Forsikringene gjelder kun de som er medlem av Norsk Folketrygd.

 

Storebrand
Har du spørsmål i forbindelse med forsikringstilbudene kan du kontakte Storebrands kundeservice for AFAG medlemmer på tlf 67 51 93 04 eller se www.storebrand.no/afag.

- Ofte stilte spørsmål Storebrand

Danske Bank
For bankavtaler og banktilbud kan du kontakte Danske Bank på tlf 05550 eller se www.danskebank.no.

- Ofte stilte spørsmål Danske Bank

 

PC og MAC-forsikring
Danske Bank tilbyr gratis PC-forsikring for studentmedlemmer i AFAG. Forsikringen dekker skade på eller tyveri av PC og MAC med tilhørende batteri, tilslutningskabel og mus - i hele verden. Dette gjelder PC og MAC som er inntil 3 år gammel. Forsikringssum inntil 20 000kr. Egenandel er 10% av skaden eller minimum 1000kr. Forsikringen forutsetter aktiv bruk av banken.

Ta kontakt med Danske Bank på tlf 05550 for å få vite mer.

 

Studentavlønning
AFAG vil årlig komme med anbefaling om avlønning av studenter som sendes direkte til medlemmene. Se her.

 

Praksis i studietiden
Å erverve seg relevant arbeidserfaring er viktig i studietiden. AFAG kan hjelpe deg med forslag til arbeidskontrakt, samt bistå dersom tvister skulle oppstå. 

 

Juridisk bistand
AFAGs advokater gir deg råd og bistand når det gjelder arbeidsforhold samt spørsmål relatert til studiet. Les mer.

 

Studere utenlands? - dobbeltmedlemskap i ANSA og AFAG
AFAG samarbeider med ANSA - organisasjonen for deg som studerer i utlandet. Benytt deg av dobbeltmedlemskapet og få mer ut av utenlandsstudiet ditt! Les mer her.

 

Reisestipend
For studiereiser utenom ordinær undervisning kan det søkes om reisestipend på inntil kr. 1500,-.  Stipendet er i første rekke rettet mot reiser i forbindelse med diplom- og masterarbeid. Les mer.

 

Kurs i regi av NAL, NLA og NIL
Som studentmedlem av AFAG får du støtte til å delta på kurs i regi av NAL, NLA og NIL. Du må søke direkte til sekretariatet om å få refundert støtten. Søknaden må sendes inn etter at du har deltatt på kurset. Skjema for søknad finner du her.

 

Avbrudd i studiet
Studentmedlemskap kan opprettholdes i inntil 1 1/2 år etter eventuelt avbrudd i studiet. Forsikringene du har gjennom ditt studentmedlemskap vil da fortsatt være gjeldenede.

 

Overgang fra studentmedlemskap til vanlig medlemskap
Det er viktig at studentmedlemmer som er ferdig utdannet gir beskjed til sekretariatet at de er ferdige. Forsikringene og kontingentsats gjelder ut det året de er uteksaminert. Deretter vil de få 50 % reduksjon av kontingenten i tre år. Husk å send inn ny mailadresse og evt. navn på arbeidsgiver til linda@afag.no.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg